Chuyên mục:Dịch vụ gia công

Gia công Mica

Gia công Mica theo yêu cầu Dịch vụ gia công Mica theo yêu cầu tại Hà Nội hiện nay là rất cần thiết. NHU CẦU thì cao nhưng NHU CUNG thì lại chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mỗi khi khách hàng có nhu cầu về gia công Mica thì thực sự…

Phương pháp gia công Mica bằng máy cắt Laser Mica

Phương pháp gia công Mica Phương pháp gia công Mica thủ công -Phương pháp gia công Mica thủ công là những phương pháp áp dụng những giai đoạn 1990 – 2000. Vào thời điểm đó kinh tế còn nhiều khó khăn và công nghệ cũng chưa tiên tiến như giờ. -Nên nếu để gia công cắt Mica, uốn…