Project Runway – Good Industry Image or Bad?

Project-Runway-Good-Industry-Image-or-Bad

It appears that a lot of viewers think that Project Runway is a great show on tv. Well, I have to disagree. I am one who thinks that the show has in fact been a very bad example of what a fashion designers real job is realistically all about. Project Runway, in my opinion has served as a major bad influence for the industry as a whole and to the thousands of young people who have been swain by the show to study fashion design. While, for the MANY colleges, universities and other further educational institutions who offer fashion related degrees around the country, I am sure it has been a major boost in enrollment the fact remains there are not the jobs to sustain the graduates. Many have to take student loans that they will be paying off for many years to come. Or, once they have exhausted job interview opportunities, or worked for a while in the industry and become disheartened they are force to go bankrupt, and then it becomes the tax payers’ debt.

I deal daily with professionals in the apparel industry and I am also fortunate to guest speak at many fashion college events. I understand the industry and what are the many changes taking place on the Global platform. I can assure you that Project Runway has nothing to do with the real industry. I have had four of my ex-students, or Fashion Business Incorporated members who have been on the show. My feedback from them has not been positive. Project Runway is nothing more than entertainment and I would have no problem with it as a show if it clarified this. But, to watch continuously these mean spirited reality shows torture their participants’ is to me very distasteful. The industry has for years had a bad enough reputation and to add another layer of negativity is a shame!

Anyway, if anyone is reading this and wants to get in to the fashion industry first take the time to educate yourself about the many different job opportunities and the different colleges and what they offer. They don’t have to be private colleges that cost a fortune! There are some really good community colleges and state universities that offer good degrees. Personally, I have been very impressed with Cal Poly Pomona’s courses offered and their graduates. But, for the most part it is up to the students themselves to take what they learn and use that to network into a real job. Paying $35,000 a year for four years and then not getting a job is a financial tragedy.

The fashion business is an amazingly interesting and exciting industry that has been very good to me! I have had so many great adventures and opportunities. But, maybe I got a head start in my own reality and it is in my blood! I started sewing at twelve and learned from my mother, who was a designer for her brother who had a factory in Nottingham, UK. Her mother, (my grandmother) was a lace maker in Nottingham. My father was a chemist who specialized in textiles. My aunt had her own dress making business…. My grandfather on my father’s side had their own brewery…!:)

Chuyên mục gốc: Fashion Industry

Project Runway – Hình ảnh công nghiệp tốt hay xấu?

7127418127_322e2305ae_oCó vẻ như rất nhiều khán giả nghĩ rằng Project Runway là một chương trình tuyệt vời trên tv. Vâng, tôi phải không đồng ý. Tôi là một người nghĩ rằng chương trình thực tế là một ví dụ rất tệ về những gì một nhà thiết kế thời trang thực sự làm việc thực sự là tất cả về. Project Runway, theo ý kiến ​​của tôi đã đóng vai trò ảnh hưởng xấu lớn đến toàn ngành và cho hàng ngàn người trẻ tuổi đã bị chương trình này chửi thề để học thiết kế thời trang. Trong khi, đối với NHIỀU trường cao đẳng, đại học và các tổ chức giáo dục khác có bằng cấp liên quan đến thời trang trên cả nước, tôi chắc chắn rằng đó là một sự thúc đẩy lớn trong tuyển sinh, thực tế vẫn không có việc làm để duy trì sinh viên tốt nghiệp. Nhiều người phải nhận khoản vay sinh viên mà họ sẽ trả hết trong nhiều năm tới. Hoặc, một khi họ đã hết cơ hội phỏng vấn xin việc,

Tôi giao dịch hàng ngày với các chuyên gia trong ngành may mặc và tôi cũng may mắn được làm khách mời tại nhiều sự kiện thời trang đại học. Tôi hiểu ngành và nhiều thay đổi đang diễn ra trên nền tảng Toàn cầu. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Project Runway không liên quan gì đến ngành công nghiệp thực sự. Tôi đã có bốn trong số các sinh viên cũ của tôi, hoặc các thành viên Hợp nhất Kinh doanh Thời trang đã tham gia chương trình. Phản hồi của tôi từ họ đã không tích cực. Project Runway không có gì khác hơn là giải trí và tôi sẽ không gặp vấn đề gì với nó như một chương trình nếu nó làm rõ điều này. Nhưng, để xem liên tục những chương trình thực tế có ý nghĩa tinh thần này tra tấn những người tham gia của họ là đối với tôi rất khó chịu. Ngành công nghiệp trong nhiều năm đã có một danh tiếng đủ xấu và để thêm một lớp tiêu cực là một sự xấu hổ!

Dù sao, nếu bất cứ ai đang đọc điều này và muốn tham gia vào ngành công nghiệp thời trang trước tiên hãy dành thời gian để giáo dục bản thân về nhiều cơ hội việc làm khác nhau và các trường đại học khác nhau và những gì họ cung cấp. Họ không phải là trường đại học tư mà tốn cả gia tài! Có một số trường cao đẳng cộng đồng thực sự tốt và các trường đại học nhà nước cung cấp bằng cấp tốt. Cá nhân tôi rất ấn tượng với các khóa học của Cal Poly Pomona , và các sinh viên tốt nghiệp. Nhưng, đối với hầu hết các sinh viên, chính họ phải lấy những gì họ học và sử dụng nó để kết nối thành một công việc thực sự. Trả 35.000 đô la một năm trong bốn năm và sau đó không kiếm được việc làm là một thảm kịch tài chính.

Kinh doanh thời trang là một ngành thú vị và thú vị đáng kinh ngạc đã rất tốt với tôi! Tôi đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu và cơ hội tuyệt vời. Nhưng, có lẽ tôi đã có một khởi đầu trong thực tế của riêng tôi và nó nằm trong máu của tôi! Tôi bắt đầu may vá ở tuổi mười hai và học hỏi từ mẹ tôi, một nhà thiết kế cho anh trai cô ấy có một nhà máy ở Nottingham, Vương quốc Anh. Mẹ cô ấy, (bà tôi) là một nhà sản xuất ren ở Nottingham. Cha tôi là một nhà hóa học chuyên về dệt may. Dì tôi có trang phục riêng làm kinh doanh. Ông tôi về phía cha tôi có nhà máy bia riêng của họ! 🙂

 

Chia sẻ bài viết