Terms of Service – Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web louboutinofficial.com và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (được thực hiện cùng nhau, Trang web). Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Fashionista (“Fashionista”). Trang web được cung cấp tùy theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và tất cả các quy tắc, chính sách điều hành khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách bảo mật của Fashionista) và các thủ tục có thể được xuất bản theo thời gian trên Trang web này bởi Fashionista (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được Fashionista coi là lời đề nghị, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web này chỉ dành cho những người ít nhất 18 tuổi.

 1. Tài khoản và trang web louboutinofficial.com của bạn.Nếu bạn tạo blog / trang web trên Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và blog của mình và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản và mọi hành động khác được thực hiện liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc gán từ khóa cho blog của mình một cách sai lệch hoặc không hợp pháp, kể cả theo cách nhằm mục đích đánh đổi tên hoặc danh tiếng của người khác, và Fashionista có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà nó cho là không phù hợp hoặc không hợp pháp, hoặc mặt khác có khả năng gây ra trách nhiệm với Fashionista. Bạn phải thông báo ngay cho Fashionista về bất kỳ việc sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. Fashionista sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Bạn, bao gồm mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do các hành vi hoặc thiếu sót đó.
 2. Trách nhiệm của người đóng góp. Nếu bạn vận hành blog, nhận xét về blog, đăng tài liệu lên Trang web, đăng liên kết trên Trang web hoặc cung cấp (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp) tài liệu có sẵn bằng Trang web (bất kỳ tài liệu nào như vậy, “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tác hại từ Nội dung đó. Đó là trường hợp bất kể Nội dung trong câu hỏi có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh hoặc phần mềm máy tính hay không. Bằng cách cung cấp Nội dung, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
  • việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • nếu chủ lao động của bạn có quyền đối với tài sản trí tuệ mà bạn tạo, bạn có (i) nhận được sự cho phép của chủ lao động để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được bảo vệ từ chủ lao động của bạn từ bỏ tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
  • bạn đã hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã thực hiện tất cả những điều cần thiết để chuyển thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản bắt buộc nào;
  • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa Trojan hoặc nội dung có hại hoặc phá hoại khác;
  • Nội dung không phải là thư rác, không phải do máy hoặc được tạo ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng của công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi trái pháp luật khác (như như lừa đảo) hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);
  • Nội dung không mang tính khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • blog của bạn không được quảng cáo thông qua các tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết spam trên các nhóm tin tức, danh sách email, các blog và trang web khác và các phương thức quảng cáo không mong muốn tương tự;
  • blog của bạn không được đặt tên theo cách khiến người đọc hiểu lầm rằng bạn là người hoặc công ty khác. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người khác ngoài chính bạn hoặc công ty không phải của bạn; và
  • trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, được phân loại và / hoặc mô tả chính xác loại, tính chất, cách sử dụng và tác dụng của các tài liệu, cho dù được Fashionista yêu cầu làm như vậy.

  Bằng cách gửi Nội dung cho Fashionista để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho Fashionista một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, Fashionista sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa Nội dung khỏi Trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ đệm hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không được cung cấp ngay lập tức.

  Không giới hạn bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, Fashionista có quyền (mặc dù không phải là nghĩa vụ), theo quyết định riêng của Fashionista (i) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, theo ý kiến ​​hợp lý của Fashionista, vi phạm bất kỳ chính sách Fashionista nào hoặc có hại hoặc phản đối, hoặc (ii) chấm dứt hoặc từ chối truy cập và sử dụng Trang web cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của Fashionista. Fashionista sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó.

 3. Thanh toán và gia hạn.
  • Điều khoản chung. 
   Bằng cách chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý trả cho Fashionista phí đăng ký một lần và / hoặc hàng tháng hoặc hàng năm (điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các giao tiếp khác). Các khoản thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ chi trả cho việc sử dụng dịch vụ đó trong thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Thanh toán không được hoàn trả.
  • Tự động gia hạn. 
   Trừ khi bạn thông báo cho Fashionista trước khi kết thúc thời hạn đăng ký mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng cho đăng ký đó (cũng như mọi loại thuế) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể bị hủy bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn tới Fashionista bằng văn bản.
 4. Dịch vụ.
  • Lệ phí; Thanh toán. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý trả cho Fashionista phí thiết lập hiện hành và phí định kỳ. Phí áp dụng sẽ được lập hóa đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Fashionista có quyền thay đổi các điều khoản và phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày trước thông báo bằng văn bản cho bạn. Dịch vụ có thể bị hủy bởi bạn bất cứ lúc nào trong ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Fashionista.
  • Ủng hộ. Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ email ưu tiên. “Hỗ trợ qua email” nghĩa là khả năng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email bất cứ lúc nào (với những nỗ lực hợp lý của Fashionista để trả lời trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. “Ưu tiên” có nghĩa là hỗ trợ sẽ ưu tiên hơn hỗ trợ cho người dùng các dịch vụ louboutinofficial.com tiêu chuẩn hoặc miễn phí. Tất cả các hỗ trợ sẽ được cung cấp theo thông lệ, quy trình và chính sách dịch vụ tiêu chuẩn của Fashionista.
 5. Trách nhiệm của khách truy cập trang web.Fashionista chưa xem xét và không thể đánh giá tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được đăng lên Trang web và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, cách sử dụng hoặc hiệu ứng của tài liệu đó. Bằng cách vận hành Trang web, Fashionista không tuyên bố hay ngụ ý rằng nó chứng thực tài liệu ở đó đã đăng hoặc tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không gây hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, trojan và các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc bị phản đối, cũng như nội dung có chứa lỗi không chính xác về kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, của bên thứ ba, hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng chúng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, được nêu hoặc không nêu. Fashionista từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do khách truy cập Trang web sử dụng hoặc từ bất kỳ lượt tải xuống nào của những khách truy cập nội dung ở đó được đăng.
 6. Nội dung được đăng trên các trang web khác. Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp thông qua các trang web và trang web mà louboutinofficial.com liên kết và liên kết đến louboutinofficial.com. Fashionista không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các trang web và trang web không phải là Fashionista đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến một trang web hoặc trang web không phải là Fashionista, Fashionista không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng nó chứng thực trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, trojan và các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Fashionista từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do bạn sử dụng các trang web và trang web không phải của Fashionista.
 7. Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA.Như Fashionista yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi louboutinofficial.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho Fashionista theo Chính sách Luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA “) của Fashionista. Fashionista sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy, bao gồm khi được yêu cầu hoặc phù hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Fashionista sẽ chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của khách truy cập nếu trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Fashionista hoặc người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy,
 8. Sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không chuyển từ Fashionista cho bạn bất kỳ Fashionista hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba nào, và tất cả các quyền, quyền và lợi ích và đối với tài sản đó sẽ vẫn duy trì (như giữa các bên) với Fashionista. Fashionista, louboutinofficial.com, logo louboutinofficial.com và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng cùng với louboutinofficial.com hoặc Trang web là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Fashionista hoặc Fashionista. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Trang web có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web này cho phép bạn không có quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu Fashionista hoặc bên thứ ba nào khác.
 9. Quảng cáo. Fashionista có quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua một tài khoản không có quảng cáo.
 10. Ghi công. Fashionista có quyền hiển thị các liên kết thuộc tính, chẳng hạn như ‘Blog tại louboutinofficial.com,’ tác giả chủ đề và phân bổ phông chữ trong chân trang blog hoặc thanh công cụ của bạn.
 11. Sản phẩm của đối tác. Bằng cách kích hoạt sản phẩm của đối tác (ví dụ: chủ đề) từ một trong các đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của đối tác đó. Bạn có thể từ chối các điều khoản dịch vụ của họ bất cứ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt sản phẩm của đối tác.
 12. Tên miền. Nếu bạn đang đăng ký một tên miền, sử dụng hoặc chuyển một tên miền đã đăng ký trước đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng phải tuân theo các chính sách của Tập đoàn Internet về Tên và số được gán (“ICANN”), bao gồm cả Quyền đăng ký và trách nhiệm .
 13. Thay đổi. Fashionista có quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Fashionista cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
 14. Chấm dứt. Fashionista có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản louboutinofficial.com của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Trang web. Mặc dù đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ phải trả tiền, tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi Fashionista nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thông báo của Fashionista cho bạn; miễn là Fashionista có thể chấm dứt trang web ngay lập tức như là một phần của việc đóng cửa dịch vụ chung của chúng tôi. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của họ nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản sở hữu, từ chối bảo hành,
 15. Từ chối bảo hành. Trang web được cung cấp “nguyên trạng”. Fashionista và các nhà cung cấp và cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Fashionista lẫn nhà cung cấp và nhà cấp phép của nó, đều không đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc có được nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.
 16. Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, Fashionista, hoặc nhà cung cấp hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết công bằng hoặc pháp lý khác đối với: (i) mọi thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả; (ii) chi phí mua sắm cho các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) cho sự gián đoạn sử dụng hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) cho bất kỳ số tiền vượt quá phí mà bạn đã trả cho Fashionista theo thỏa thuận này trong thời hạn mười hai (12) tháng trước khi có lý do hành động. Fashionista sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ do các vấn đề vượt quá sự kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành.
 17. Đại diện và Bảo hành. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) việc sử dụng trang web của bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật của Fashionista, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật pháp hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố của bạn hoặc khu vực chính phủ khác, liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú) và (ii) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba.
 18. Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ các Fashionista vô hại, các nhà thầu và nhà cấp phép của nó, và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ và chống lại mọi khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.
 19. Linh tinh.Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Fashionista và bạn liên quan đến vấn đề này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được ký bởi một giám đốc điều hành có thẩm quyền của Fashionista hoặc bởi Fashionista đăng phiên bản sửa đổi. Ngoại trừ phạm vi áp dụng của luật, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Bang Florida, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào sẽ là các tòa án tiểu bang và liên bang ở Hạt San Francisco, California. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường mang tính giáo dục hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng một trái phiếu), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp, Inc. (“JAM”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó. Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra bằng tiếng Anh và phán quyết của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc tiến hành thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được hiểu để phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó; Fashionista có thể chuyển nhượng quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, người kế thừa và chuyển nhượng được phép.

 

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the web site, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. If these terms and conditions are considered an offer by Fashionista, acceptance is expressly limited to these terms. The Website is available only to individuals who are at least 18 years old.

 1. Your louboutinofficial.com Account and Site. If you create a blog/site on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and blog, and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with the blog. You must not describe or assign keywords to your blog in a misleading or unlawful manner, including in a manner intended to trade on the name or reputation of others, and Fashionista may change or remove any description or keyword that it considers inappropriate or unlawful, or otherwise likely to cause Fashionista liability. You must immediately notify Fashionista of any unauthorized uses of your blog, your account or any other breaches of security. Fashionista will not be liable for any acts or omissions by You, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions.
 2. Responsibility of Contributors. If you operate a blog, comment on a blog, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, “Content”), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, or computer software. By making Content available, you represent and warrant that:
  • the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party;
  • if your employer has rights to intellectual property you create, you have either (i) received permission from your employer to post or make available the Content, including but not limited to any software, or (ii) secured from your employer a waiver as to all rights in or to the Content;
  • you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms;
  • the Content does not contain or install any viruses, worms, malware, Trojan horses or other harmful or destructive content;
  • the Content is not spam, is not machine- or randomly-generated, and does not contain unethical or unwanted commercial content designed to drive traffic to third party sites or boost the search engine rankings of third party sites, or to further unlawful acts (such as phishing) or mislead recipients as to the source of the material (such as spoofing);
  • the Content is not pornographic, does not contain threats or incite violence towards individuals or entities, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party;
  • your blog is not getting advertised via unwanted electronic messages such as spam links on newsgroups, email lists, other blogs and web sites, and similar unsolicited promotional methods;
  • your blog is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your blog’s URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and
  • you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by Fashionista or otherwise.

  By submitting Content to Fashionista for inclusion on your Website, you grant Fashionista a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying, distributing and promoting your blog. If you delete Content, Fashionista will use reasonable efforts to remove it from the Website, but you acknowledge that caching or references to the Content may not be made immediately unavailable.

  Without limiting any of those representations or warranties, Fashionista has the right (though not the obligation) to, in Fashionista’s sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Fashionista’s reasonable opinion, violates any Fashionista policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Fashionista’s sole discretion. Fashionista will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.

 3. Payment and Renewal.
  • General Terms.
   By selecting a product or service, you agree to pay Fashionista the one-time and/or monthly or annual subscription fees indicated (additional payment terms may be included in other communications). Subscription payments will be charged on a pre-pay basis on the day you sign up for an Upgrade and will cover the use of that service for a monthly or annual subscription period as indicated. Payments are not refundable.
  • Automatic Renewal. 
   Unless you notify Fashionista before the end of the applicable subscription period that you want to cancel a subscription, your subscription will automatically renew and you authorize us to collect the then-applicable annual or monthly subscription fee for such subscription (as well as any taxes) using any credit card or other payment mechanism we have on record for you. Upgrades can be canceled at any time by submitting your request to Fashionista in writing.
 4. Services.
  • Fees; Payment. By signing up for a Services account you agree to pay Fashionista the applicable setup fees and recurring fees. Applicable fees will be invoiced starting from the day your services are established and in advance of using such services. Fashionista reserves the right to change the payment terms and fees upon thirty (30) days prior written notice to you. Services can be canceled by you at anytime on thirty (30) days written notice to Fashionista.
  • Support. If your service includes access to priority email support. “Email support” means the ability to make requests for technical support assistance by email at any time (with reasonable efforts by Fashionista to respond within one business day) concerning the use of the VIP Services. “Priority” means that support takes priority over support for users of the standard or free louboutinofficial.com services. All support will be provided in accordance with Fashionista standard services practices, procedures and policies.
 5. Responsibility of Website Visitors. Fashionista has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material’s content, use or effects. By operating the Website, Fashionista does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Fashionista disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.
 6. Content Posted on Other Websites. We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the websites and webpages to which louboutinofficial.com links, and that link to louboutinofficial.com. Fashionista does not have any control over those non-Fashionista websites and webpages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-Fashionista website or webpage, Fashionista does not represent or imply that it endorses such website or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Fashionista disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-Fashionista websites and webpages.
 7. Copyright Infringement and DMCA Policy. As Fashionista asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by louboutinofficial.com violates your copyright, you are encouraged to notify Fashionista in accordance with Fashionista’s Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. Fashionista will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. Fashionista will terminate a visitor’s access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of Fashionista or others. In the case of such termination, Fashionista will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to Fashionista.
 8. Intellectual Property. This Agreement does not transfer from Fashionista to you any Fashionista or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Fashionista. Fashionista, louboutinofficial.com, the louboutinofficial.com logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with louboutinofficial.com, or the Website are trademarks or registered trademarks of Fashionista or Fashionista’s licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Fashionista or third-party trademarks.
 9. Advertisements. Fashionista reserves the right to display advertisements on your blog unless you have purchased an ad-free account.
 10. Attribution. Fashionista reserves the right to display attribution links such as ‘Blog at louboutinofficial.com,’ theme author, and font attribution in your blog footer or toolbar.
 11. Partner Products. By activating a partner product (e.g. theme) from one of our partners, you agree to that partner’s terms of service. You can opt out of their terms of service at any time by de-activating the partner product.
 12. Domain Names. If you are registering a domain name, using or transferring a previously registered domain name, you acknowledge and agree that use of the domain name is also subject to the policies of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), including their Registration Rights and Responsibilities.
 13. Changes. Fashionista reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Website following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. Fashionista may also, in the future, offer new services and/or features through the Website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement. 
 14. Termination. Fashionista may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your louboutinofficial.com account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a paid services account, such account can only be terminated by Fashionista if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within thirty (30) days from Fashionista’s notice to you thereof; provided that, Fashionista can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability. 
 15. Disclaimer of Warranties. The Website is provided “as is”. Fashionista and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Fashionista nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.
 16. Limitation of Liability. In no event will Fashionista, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement for substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to Fashionista under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. Fashionista shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.
 17. General Representation and Warranty. You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the Fashionista Privacy Policy, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.
 18. Indemnification. You agree to indemnify and hold harmless Fashionista, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.
 19. Miscellaneous. This Agreement constitutes the entire agreement between Fashionista and you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Fashionista, or by the posting by Fashionista of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the State of Florida, U.S.A, excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in , in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys’ fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties’ original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Fashionista may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

Chia sẻ bài viết